Hakkımızda

hakkımızda

Günümüz Türkiyesini düșünün...
Șimdi de 1923 Türkiyesini...

Bir asır öncesinden bahsediyoruz... Cumhuriyet ilan edilmiș, savaștan daha yeni çıkılmıș, yurdum insanı daha yeni yeni kendine geliyor. Șeker yok, insanlar çayı kuru üzümle içiyor. Toplu iğne yok. Buzdolabı bilinmiyor. Televizyon insanların hayallerinde bile yok yok yok. 

Yașarlar 1923 yılında mübadele ile Giresun’a gelen Hacı İlyas YAȘAR tarafından kuruluyor. Mütevazi küçük bir manifatura mağazası ile Hacı Dede ekmeğinin peșine düșüyor. Zaman șimdiki gibi değil yokluk o zamanlara çok ağır. Ailesi için canla bașla çalıșıyor. Zaman geçip de ikinci kușak yavaș yavaș devreye girmeye bașladıkça Yașarlar güçleniyor. Hani derler ya ağaç dalıyla gürlermiș, iște öyle oluyor.

Yașarlar, ticareti, hayata bakıș șekli ve dürüstlüğü ile artık bir marka olmaya bașlıyor. Globalleșen dünyada kurumsallașarak kendine yer ediniyor. Su akar kendi yolunu bulur misali...

Baba Necati Yașar ve kadeşleri 70’li yıllarda dayanıklı tüketim malları satıșı bașlıyor ve Yaşarlar daha da güçlenip büyüyor...

Bugün ise gönül birliği, kader birliği yapılmıș ömre bedel dostlarla geçen bir asır...

Yașarlar Șirketler Gurubu dünya normlarında bilinen ve tanınan onlarca markanın perakende ve toptan satışını yapan, üretim ve ihracat alanında faaliyet gösteren bir firma olarak, șehrin çok önemli bir çok merkezi noktasında dünya markalarını müșterileri ile buluşturuyor. Müșterileri Yașarları seviyor. Ona güveniyor... Șirket kurumsallașmaya bașlıyor. Enerji ișiyle de uğrașıyor inșaat ișiyle de. Önceleri bölgeler bazında çalıșan grup șimdi Türkiye genelinde bir  çok noktada iș yapıyor. Karadeniz sevdası bir bașkadır ama Doğu Anadolu'nun ahbabı için can veren insanına ulașmak her zaman bir bașka doyumdur. Ama artık İç Anadolu'da da olmak gerekiyor ve Yaşarlar Grup toptan ticaret faaliyetleriyle artık Ankara'da da sizlere hizmet veriyor.

Yönetim Planı