Insan Kaynakları 

ik ik 

İnsan Kaynakları Politikamız

Șu an itibarıyla altı ayrı ve bağımsız sektörde ticari etkinliklerini sürdüren grubumuz, personel alımını basın yayın organları ya da dijital ortamda profesyonel aracı kurumlarla yapmaktadır. Fakat istemeniz durumunda bize “CV”nizi göndererek ileriki tarihlerde değerlendirilmek üzere tedarik
havuzumuza dahil olabilirsiniz. Hemen hatırlatmak isteriz ki bu bilgiler kesinlikle ve koșulsuz olarak saklanır, gizlidir ve hiç kimse ile paylașılmaz. Bu bilgileri ulașabilen tek kiși grup șirketlerimizin sahibi olan tek kișidir. Pozisyonların gerektirdiği yetkinliklerle birlikte așağıda anılan özelliklere
de sahip olmak, adaylardan ayrıca beklenmektedir. Yabancı dil bilgisi ve erkekler için askerliğini yapmıș olmak temel kriterlerimizdir.

  • Müșteri faydalarına odaklı olmak
  • Takım çalıșmasına uyumlu olmak
  • Güçlü bir karizma ile iletișim yeteneğine sahip olmak
  • Öğrenme ve kendini geliștirme enerjisine sahip olmak önemle dikkat ettiğimiz özelliklerdir.

Grubumuzun var olma sebebi İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz'ün de temel var olma sebebini olușturur. Bir amacın gücü: Hayata değer katmaktır. Mutlaka sektörün ya da çalıșma koșullarının etkileri olabilir ama temelde amaç hep aynı: Hayata değer katmak. Faydalı bir birey olmak...

Katılımcı yenilikçi ve inovatif düșünceye açık olma erdemi insan kaynaklarının inanç ve değerlerini olușturmaktadır. Bu merkezden yola çıkar ve seçici olmasının sebebi budur. “Çalıștığınız yerin” bașarısı; çalıșanın kendi yaptığı ișe bir katkıda bulunması ve bunu toplam bașarı performansını etkileyecek düzeye getirmesi ile mümkün olacaktır. Burada bize düșen çalıșanlarımızın üretimdeki yerini korumak ve sağlamlaștırmak olacaktır.

Değișen koșullara hızla uyum sağlayabilmek ve șirketin bașarılı çizgisini sürdürebilmek için sürekli gelișim șarttır. Personelimizin bilgi ve motivasyonu bizler için çok önemlidir. Müșteri odaklı olmayı ve takım ruhunu iyi özümsemiș bir birey ile aynı ortamda çalıșma keyfi bizlerinde performanısını
artıracak ve bașarıya daha çok yaklaștıracaktır. Bu sebeple analitik düșünce ve hayata bakıș açınızın ya da vizyonunuzun önemi çok fazladır.

Sizleri aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz.

Kariyer

ik

Yaşarlar Grup,  geçmişten gelen altyapısı ve kadrolaşan ekibiyle her yıl olduğu gibi bundan sonra da bir çok ilke imza atan ve Türkiye birincilikleriyle tüm Türkiye’ye duyurduğu adını her zaman zirvede tutacağına inanan bir kadroyla çalışmaktadır. 

Dinamik, yenilikçi, hedeflerine önem veren kadromuzda yer alıp bizden biri olmak için aşağıda bulunan formu doldurarak iş başvurusu yapabilirsiniz.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ