Hassasiyetlerimiz

hassasiyetlerimiz

Misyonumuz:

Çözümleriyle kaliteli yașam sağlamak, evrensel bağlamda en yeterli hizmeti eksiksiz ve zamanında sunmaktır. İnsan söz konusu olduğunda insanı insan yapan tüm değerler bizim misyonumuzdur. Önemli olan bu misyondan ayrılmadan hizmetlerimizi gönül rahatlığıyla sunabilmektir.

Değerlerimiz:

Öncü, girișimci ve yenilikçi ruhumuzla çözüm üretmeye devam ediyoruz. Çok değerli ürünlerden olușan koleksiyonumuzu müșterilerimizin beğenisine sunuyoruz.

Vizyonumuz:

Yıllardır içinde çalıștığımız sektörlerde bilinen ve tercih edilen bir ișletme olmak ve bu vizyonu devam ettirebilmektir. Mükemmeli yapmak için yola çıktığımızda bașarılı sonuçlar kaçınılmaz oluyor.

Kalite Politikamız:

Yașarlar Grup; mevcut yasal düzenlemelerle insan kaynakları yönetim sistemini olușturmak, uygulamak, geliștirmek ve sürekliliğini sağlamak için gerekli ortamları hazırlamaktadır.

Yeteneklerinizi geliștirmek için, teknik ve yönetimsel eğitimler, bilgi paylașımları, insan kaynakları taahhütlerimizin bașında gelmektedir. Bizler, üretim ve sorumluluğa önem vermemiz nedeniyle çalıșanlarımızın kariyer planlarının belirlenmesinde aktif olabilmeleri için çalıșanlarımıza huzurlu bir iș yeri, sağlam dostluklar, ekip birlikteliği ve kazançlı iș fırsatları sunmaktayız. Yașarlar olarak kalite politikamız; katma değeri yüksek, güven veren ve müșteri memnuniyetini sağlayan ürün ve hizmetleri üretmektir.

Çevre politikamız:

Doğruluğu kanıtlanmıș kalıcı çevre politikaları ile geleceğe merhaba...

Yașarlar; çalıșanlarını ve tedarikçilerini çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi, çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun teknoloji kullanır. Çevresel kirliliği önlemek amacıyla; ticari faaliyetlerinin her așamasında ve yürüttüğü tüm etkinliklerde sürekli iyileștirmeyi, doğal kaynakların bilinçli kullanımını ve bu konudaki tüm yasalara koșulsuz uymayı taahhüt eder. Çünkü çevre kirliğinin doğadaki ve insanlar üzerindeki yok ediș gücü her geçen gün biraz daha önem kazanmaktadır.